Updates

Hieronder staat wat is veranderd in elke versie van WIDM Exam. Dit is ook terug te vinden in het bestand Versiehistorie.txt in de map WIDM Exam.


3.0.0.0 – 07/02/16

Nieuw bestandsformaat
Optie om mol specifieke informatie te geven
Splashscreen toegevoegd
Test maken nu sleepbaar
Nieuwe opmaak hoofdvenster
Optie om stijlen te maken
Foutlogging
Sorteren executie nu automatisch
Punten horen nu bij het testbestand
Wedstrijdmodus verwijderd
Optie om oude testen te converteren
Belgisch thema toegevoegd
Goede antwoorden in te zien bij het tonen van het resultaat
Vele andere verbeteringen

2.7.0.0 – 23/08/15

Executie exporteren naar HTML
Keuze voor monitor
Sorteren antwoorden en executie
Schermstyle Frankrijk voorbeeld werkt weer
Grafiek opnieuw gemaakt
Overgestapt naar Visual Studio 2015

2.6.0.0 – 28/07/15

Frankrijk thema toegevoegd
Vertaling geüpdatet

2.5.1.0 – 01/07/15

Optie om jokers/vrijstellingen apart weer te geven

2.5.0.5 – 03/05/15

Nummer voor de vraag werkt nu ook bij tekst tussendoor
Exporteren van instellingen werkt weer
Meer opties om te doneren

2.5.0.1 – 01/04/15

Nieuwe taal toegevoegd

2.5.0.0 – 19/03/15

Ultieme WIDM-Quiz toegevoegd
Schermentoolkit vernieuwd
Schoonheidsfoutjes opgelost
Grafiek met goede antwoorden toegevoegd
Optie om antwoorden op willekeurige volgorde weer te geven toegevoegd
Optie om aflevering te verwijderen toegevoegd
Handleiding vernieuwd

2.4.0.0 – 18/01/15

Nieuwe schermen voor 2015 toegevoegd
Ubuntu Condensed nu standaard indien ondersteund
Nieuw scherm naam invoeren van 2015

2.3.0.0 – 23/12/14

Virtueel toetsenbord toegevoegd voor tablets
Probleem met de escapeknop bij open vragen opgelost
Optie om schermgeluiden aan te passen toegevoegd
Optie om nummer van de vraag voor vraag weer te geven
Probleem met verdwijnen goede antwoorden opgelost
Nieuwe server voor het controleren op updates

2.2.2.0 – 22/11/14

Nieuw updatescherm
Knoppen van thema “Nostalgie” donkerder om meer op de echte knoppen te lijken.
Wedstrijdmodus naar “Home” tabblad.
Aanpassingen aan “Algemene instellingen” om alles te laten passen.
Tabblad “Opmaak” is na een jaar weer terug
Aangepaste letterypen toegevoegd.
Problemen met het &-teken opgelost
Aangepaste achtergrond beschikbaar.

2.2.1.0 – 21/10/14

Back-upoptie toegevoegd
Contactknop toegevoegd
Confirmatie bij het legen van een lijst
Volledig scherm staat nu standaard aan en is niet uit te schakelen
Headerafbeelding in volledig scherm
Problemen met het &-teken bij aangepaste schermen opgelost

2.2.0.1 – 23/09/14

Probleem met highDPI en getallen op knoppen opgelost

2.2.0.0 – 24/08/14

Engelse taalondersteuning
Thema van The Mole UK en US voor de test en executie
Antwoorden tien pixels lager om overlapping met testvraag te voorkomen
Testvraag neemt nu volledige breedte in gebruik in plaats van 900 pixels
Toevoegen van schermen duidelijker
Overstap van Visual Studio 2012 naar Visual Studio 2013 (Valt weinig van te merken voor de gebruiker)
Een tweede oud scherm toegevoegd
Optie om resultaten en antwoorden uit andere map te importeren
Optie om nummers op knoppen weer te geven
Antwoorden met twee rijen nu weergegeven van boven naar beneden en vervolgens pas naar rechts ipv eerst links rechts en dan naar beneden

2.1.1.0 – 02/07/14

Automatisch test inladen bij elke aflevering
Optie om kandidaat met de hoogste score te berekenen
Nieuwe updatepagina met melding (http://widmexam.sourceforge.net?update=true)
Probleem met niet starten muziek bij eerste keer opstarten test/executie opgelost

2.1.0.2 – 19/05/14

Probleem met herstarten muziek opgelost.
Optie om geluid van de test uit te zetten
Test maken neemt huidige modus over
Probleem met het verdwijnen van de antwoorden (hopelijk) opgelost

2.1.0.1 – 05/05/14

Nieuwe versie OCR A Extended (lettertype).. Speciale karakters worden nu ook goed weergegeven. Herinstalleer OCR A Extended.
Probleem met &-teken opgelost
Probleem met aanpassen vragen opgelost

2.1.0.0 – 19/04/14

Handleiding is uitgebreider
Probleem met afscheidsmuziek met meerdere rode schermen opgelost
Probleem met kopiëren kandidaten naar volgende aflevering opgelost
Verbeteringen wijzigen aflevering
Verbeteringen met inladen
Optie om de mol in te voeren
Downloadlink op updatevenster gaat naar de site in plaats van de download
Probleem met “Test testen” opgelost.
Opties onder tabblad “Executie” opgeslagen.
Nieuwe manier van opslaan groepsmodus. Oude bestanden kunnen geïmporteerd worden.
Verbeteringen met inladen
Problemen met foutmelding bij handmatig percentage opgelost.
Probleem met de karakters < > & ” en ‘ opgelost
Probleem met het doorspelen van het geluid bij de executie opgelost
Optie om resultaten bij Executie aan te passen
Goede antwoord blijft staan bij aanpassen antwoorden.
Delete toets werkt nu ook onder antwoorden en executie

2.0.2.5 – 21/02/14

De executie vereist niet meer dat de naam ook onder “Kandidaten” staat bij het handmatig toevoegen
Problemen met hogere DPI waarden opgelost
Melding bij hogere DPI waarden
Oude roodschermgeluid bij Nostalgiemodus
“Reset instellingen” bij het wachtwoord invoeren
Optie om instellingen van vorige versies over te nemen

2.0.2.0 – 02/02/14

Updatevenster sleepbaar
Verscheidene verbeteringen en fouten opgelost
Optie om icoon op bureaublad en in startmenu te plaatsen
Controle voor persoon bij executie nu op basis van de lijst onder executie in plaats van de kandidatenlijst onder ‘Groepsmodus’.
Huidige aflevering nummer wordt opgeslagen
Problemen met ‘Verwijder naam uit kandidatenlijst bij rood scherm en kopieer lijst naar nieuwe aflevering’ opgelost
Problemen met ‘Test testen’ opgelost
Optie om alles op te slaan bij het afsluiten
Extra controles bij starten test en executie
Problemen met het sorteren van vragen opgelost (t/m 999)
Probleem met namen met bijzondere karakters als HTML export opgelost.
Meer geluiden in lange modus beschikbaar

2.0.1.4 – 13/01/14

Vragen bij “Test maken” kunnen automatisch worden ingevuld uit vorige testen van die serie.
Optie om drie rijen in de test te gebruiken in plaats van twee
Optie om de horizontale afstand tussen antwoorden aan te passen
Maximale hoeveelheid zichtbare tekst als antwoord nu afhankelijk van de verticale en horizontale ruimte tussen de antwoorden.
Nieuwe header
Vraag om op te slaan bij openen nieuwe test
Notificatie wanneer Windows Media Player ontbreekt
Probleem met muziek door laten spelen onder Executie opgelost
Specifiekere foutmeldingen
Antwoordenpagina herzien
Optie om antwoorden te exporteren naar HTML
Probleem met inladen groepsmodustest in Test Maken opgelost
Open vragen geherintroduceerd
Probleem waardoor mensen meer punten voor één goed antwoord konden krijgen opgelost

2.0.1.0 – 17/11/13

Optie om gecodeerde testen om te zetten naar het nieuwe formaat
Aantal problemen met open vragen opgelost
Menu van executie aan de linkerkant in plaats van de bovenkant
‘Opmaak’ tabblad hernoemd naar ‘Algemene instellingen’
Wedstrijdmodus toegevoegd
Kandidaten-, antwoorden- en executielijst worden niet meer standaard ingeladen

2.0.0.3 – 28/10/13

Langere antwoorden in testen maken worden volledig weergegeven door de muis eroverheen te bewegen.
Probleem met inladen van oude testen opgelost

2.0.0.2 – 27/10/13

Probleem met de test in combinatie met een wachtwoord opgelost
Optie om kandidaten naar de volgende aflevering te kopiëren
Goede antwoord wordt weergegeven in Test maken ipv nummer
Optie om testen te testen
Kleine fouten opgelost

2.0.0.1 – 24/10/13

Probleem waardoor antwoorden niet ingeladen konden worden opgelost
Probleem met het het inladen van ‘Tekst tussendoor’ zonder tweede regel opgelost
Kandidaat met de laagste score berekenbaar

2.0.0.0 – 19/10/13

Updater crasht niet meer na het drukken op ‘Download nu!’
Mogelijkheid om de afstand tussen de knoppen te veranderen
Bij de test meer dan 10 antwoorden mogelijk
Nieuw testformaat. De oude werkt niet meer! (Deze zijn wel om te zetten onder Testen Maken)
Ondersteuning gecodeerde testen laten vallen
Makkelijk systeem om testen te maken
Installatie van OCR A Extended makkelijker gemaakt
Tijd nu van seconden naar deciseconden (1 seconde = 10 deciseconden)
Nieuwe handleiding

1.1.3.0 – 10/10/13

Kruisje bij de test om de test af te sluiten
Mogelijkheid om de oude muziek bij de nieuwe test te gebruiken
Handleiding Groepsmodus
Optie om de muziek door te laten spelen
Probleem met inladen van executielijst opgelost
Fouten met aanpassen schermgrootte opgelost
Donatieknop toegevoegd
Minimum resolutie verlaagd naar 1024×720
Optie “Verwijder naam uit kandidatenlijst na rood scherm” maakt nu gelijk een nieuw kandidatenbestand aan voor de volgende aflevering

1.1.2.5 – 24/08/13

Probleem waarbij aangepast logo niet op het scherm bij het naam invoeren van zowel executie en test werd weergegeven opgelost.
Controle op het bestaan van AxInterop.WMPLib.dll en Interop.WMPLib.dll
Overstap van .NET 3.5 naar .NET 4
Afleveringnummer onder “Antwoorden”
YouTube uitlegvideo
Nieuwe installatie

1.1.2.0 – 02/04/13

Optie om kandidaat uit de executielijst te verwijderen na een rood scherm
‘Groen scherm’ optie onder ‘Executie’ weg.
Compleet nieuw ontworpen systeem om schermen weer te geven
Executietabblad volledig vernieuwd
Handmatig en automatische modus samengevoegd
Meer schermen dan alleen Rood en Groen mogelijk
Kleine verbeteringen

1.1.1.0 – 02/03/13

Nyantastische verrassing
Meerdere rode/groene schermen als optie
Resultatenscherm verbeterd
Nostalgiemodus uitgebreid
Executie en percentage kunnen uitgevoerd worden zonder test.

1.1.0.1 – 18/02/13

Kritieke fouten opgelost

1.1.0.0 – 18/02/13

Nieuw updatescherm
Nieuwe header
Antwoorden van de test nu gekoppeld aan de test ipv aan de kandidatenlijst
Afscheidsmuziek na rood scherm
Tekstveld bij testen
Optie om kandidaten in een lijst weer te geven ook toegepast op de executie
Kandidatenscherm vervangen door “Groepsmodus” met meer opties
Groepsmodus toegankelijker gemaakt
Verbeterde executie
Testen maken toegankelijker gemaakt
Kleine verbeteringen

1.0.0.3 – 19/01/13

Verbeterde fullscreen modus
Optie om kandidaten in een lijst weer te geven
Kleine verbeteringen
Automatisch aantal kandidaten invullen bij percentage
Executie pop-up bij verkeerde naam
Optie verschillend aantal punten per vraag
Vaste score als optie wordt niet meer ondersteund, alleen fouten/tijd los mogelijk.
Keuze voor groepsmodus/alleenmodus wordt onthouden
Nostalgiemodus
Installatie van OCR A Extended
Regels tekst tussendoor
Vernieuwde documentatie test maken
Antwoorden inzien van kandidaten in Groepsmodus
“Nieuw bestand” knop bij kandidatenlijst
Rood en groen scherm geluid vernieuwd

1.0.0.2 – 06/01/13

Nieuwe header
Nu lege groene knoppen (zoals het nieuwe seizoen)
Nieuw rood/groen scherm (zoals in het nieuwe seizoen)
Executie scherm verfijnd
Test scherm verfijnd
Controle of een persoon al de test heeft uitgevoerd
Verbeterde volledig scherm modus
Openen en maken van gecodeerde testen
Typisch Windows geluidje bij naam invoeren weg
Kleine fouten opgelost

1.0.0.1 – 28/12/12

Knop 3 probleem opgelost
Lange antwoorden op nieuwe regel
Achtergrond donkerder
Kritiek probleem met laden kandidaten opgelost

1.0.0.0 – 27/12/12

OCR A Extended nu als optie onder Opmaak
Resolutie van 800×600 werkt nu niet meer, 1280×720 is nu het minimum
Percentageoptie zoals in seizoen 5 toegevoegd.
Jokers als optie toegevoegd
Subtiele veranderingen aan de test opmaak
Resetknop toegevoegd
Kleine fouten opgelost

0.0.0.5 – 23/12/12

Fullscreen mogelijk
Probleem waarbij resultatenscherm wegviel opgelost.
Klikgeluid toegevoegd
Fout opgelost wanneer er geen executiekandidaten waren ingeladen
Lettertype aangepast naar het echte OCR A Extended
Knoppen laten oplichten met animatie bij klikken

0.0.0.4 – 15/12/12

Wachtwoord bij het opstarten van het programma en afsluiten van de test
Modus nu op dezelfde pagina als test kiezen
Antwoorden en tijd apart nu ook beschikbaar voor alleenmodus
Meerdere winnaars/afvallers mogelijk
Nieuwe header

0.0.0.3 – 02/12/12

Kandidaten toegevoegd
Eerste vraag telde niet mee probleem opgelost
Nieuwe knoppen in de test
Verbeterde executieweergave
Automatisch op updates controleren

0.0.0.2 – 24/11/12

Executie in WIDM Exam gezet
Kleine foutproblemen verholpen
Updatesysteem toegevoegd
Opmaak aangepast

0.0.0.1 – 17/11/12

Eerste versie